Współpraca

Jesteś pracownikiem branży finansowej? Posiadasz klientów posiadających własne działalności gospodarcze lub gospodarstwa rolne, którzy nie mogą uzyskać kredytu hipotecznego? Skorzystaj z możliwości złożenia wniosku elektronicznie i pomóż Klientowi uzyskać finansowanie.


Imię / nazwa (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Kwota pożyczki (wymagane)

Lokalizacja nieruchomości (wymagane)

Szacowana wartość nieruchomości (wymagane)

Numer Księgi Wieczystej (wymagane)

Dodatkowe informacje (opcjonalnie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

Conectum Finanse sp. z o.o. (administrator danych) z siedzibą w Stary Miastków 58, 08-420 Miastków Kościelny przetwarza Państwa dane osobowe w celu udzielenia informacji, na podstawie Państwa dobrowolnej zgody tj. art. 6.1a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - RODO - przez okres obsługi korespondencji. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom. Przysługuje Państwu żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Państwa danych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.


Posiadasz zdjęcia nieruchomości i/lub operat szacunkowy?
Wyślij nam wiadomość na maila: wnioski@actius.pl